• leermeerklasse

Hoe onderwysers die Wiskunde klaskamer meer inklusief kan maak.

  • Maak wiskunde relevant.

Motiveer studente deur werklike situasies te demonstreer waarin wiskunde buite die klaskamer gebruik word. Verduidelik hoe wiskunde werk, verseker studente dat dit nie net somme is nie, en maak hulle opgewonde om dit te probeer en gemaklik te voel om verskillende benaderings tot probleemoplossing uit te probeer, selfs al beteken dit dat hulle nie altyd die regte antwoord kry nie.


  • Leer op 'n multisensoriese wyse.

Die onderwyser gee mondelinge verduidelikings, vertoon werk op die bord en gebruik, indien moontlik, tasbare rekwisiete wat studente kan aanraak en rondbeweeg. Multisensoriese insette kan studente help om te leer deur dit vir hulle makliker te maak om betrokke te raak by 'n les en deur materiaal in geheue te versterk. Dit is veral belangrik vir die fasilitering van begrip in 'n vak wat redelik abstrak kan wees.


  • Woordeskat moet voor die tyd ingeoefen word.

Vir sommige studente, veral diegene wat sukkel met geletterdheid, kan die geleentheid om lees, spel en tik, wiskunde woordeskat en definisies te oefen dit makliker en vinniger maak om 'n les te volg, 'n handboek te lees of te verstaan ​​wat 'n probleem in huiswerk vra.
10 views

Recent Posts

See All