LEER MEER Klas Fooie

Grade 7-10

R300 per maand

Sluit in:

-Toegang tot aanlyn video lesse

Lesse volgens CAPS Kurrikulum word weekliks opgelaai.

-Werksopdragte

Gereelde werksopdragte vir oefening word gelaai.

-Terugvoering via

Whatsapp/Telegram

Werksopdragte se uitslae word deurgestuur. 

Elke kind het ook persoonlike kontak met 'n wiskunde afrigter.

Graad 11

R350 per maand

Sluit in:

-Toegang tot aanlyn video lesse

Lesse volgens CAPS Kurrikulum word weekliks opgelaai.

-Werksopdragte

Gereelde werksopdragte vir oefening word gelaai.

-Terugvoering via

Whatsapp/Telegram

Werksopdragte se uitslae word deurgestuur. 

Elke kind het ook persoonlike kontak met 'n wiskunde afrigter.

Graad 12

R400 per maand

Sluit in:

-Toegang tot aanlyn video lesse

Lesse volgens CAPS Kurrikulum word weekliks opgelaai.

-Werksopdragte

Gereelde werksopdragte vir oefening word gelaai.

-Terugvoering via

Whatsapp/Telegram

Werksopdragte se uitslae word deurgestuur. 

Elke kind het ook persoonlike kontak met 'n wiskunde afrigter.