ย 
  • leermeerklasse

GRATIS WISKUNDE LESSE! โœ…

Ek het 2 volle gratis wiskunde aanlyn lesse beskikbaar per graad. ๐Ÿ‘


Julle kan dit toets om te sien of die lesse sal help en of julle daarvan hou. Dit is nie 'n live sessie wat 'n sekere tyd bygewoon moet word nie, dit is beskikbaar om enige tyd te kyk.


https://classroom.google.com/c/MTQ3OTAzOTc1NDYx?cjc=uqcmrce

Login met 'n gmail account - hier is die kode: uqcmrce

Hoop julle geniet julle Wiskunde! Nicole ๐Ÿ˜

#LeerMeer #AanlynWiskundeKlasse


3 views

Recent Posts

See All
ย